+421 949 186 394 uhrinv@gmail.com
Reklamácia v prípade úhynu matiek pri preprave nie je možná. Nevieme zaručiť spôsob nakladania s matkami pri doručovaní.